PING : TÊN MIỀN/IP
Ping website hoặc IP là công cụ cơ bản để kiểm tra trạng thái của máy chủ. Nếu máy chủ có trả lời thì có nghĩa máy chủ đang ở tình trạng có hoạt động.


© 2010 - 2024 TenmienPlus.vn (PMV Corp)