Kiểm tra thông tin Tên miềnBẢNG GIÁ TÊN MIỀN
Gói dịch vụ tên miền
Phí Đăng ký lần đầu
Chi Phí Duy trì /1 năm
Tên miền cấp 2 .VN
350.000
480.000
Tên miền cấp 3 dạng : com.vn
350.000
350.000
Tên miền cấp 3 dạng : net.vn
350.000
350.000
Tên miền cấp 3 dạng : biz.vn
350.000
350.000
Tên miền cấp 3 dạng: edu.vn
Chỉ dành cho các đơn vị, tổ chức giáo dục
200.000
200.000
Tên miền cấp 3 dạng: gov.vn; org.vn
Chỉ dành cho các tổ chức nhà nước
200.000
200.000
Tên miền cấp 3 dạng: pro.vn
200.000
200.000
Tên miền cấp 3 dạng: ac.vn; info.vn; health.vn; int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)
200.000
200.000
Tên miền cấp 3: name.vn
Chỉ dành cho cá nhân đăng ký
30.000
30.000
Tên miền Quốc tế .com/.net/.info
Miễn phí
280.000

- Phí đăng ký = phí khởi tạo lần đầu + phí duy trì

© 2007 - 2020 TenmienPlus.vn (PMV Corp)