PING : TÊN MIỀN/IP
Ping website hoặc IP là công cụ cơ bản để kiểm tra trạng thái của máy chủ. Nếu máy chủ có trả lời thì có nghĩa máy chủ đang ở tình trạng có hoạt động.
© 2007 - 2018 TenmienPlus.vn (PMV Corp)